Téma 6 Nakladanie s organickou zložkou

Biologická frakcia (mokrá frakcia) sa vytvára z potravinového odpadu a zvyškov, z kosenia a pílenia a zvyškov z údržby okrasnej zelene. Všeobecne je tento druh odpadu. Všeobecne je tento druh odpadu „strávený“ mikroorganizmami. V aeróbnych podmienkach (t. j. za prítomnosti kyslíka) sa biologická zložka odpadu používa ako potrava aeróbnymi mikroorganizmami, ktoré ho transformujú na oxid uhličitý a vodnú paru. Baktérie požierajú odpad a produkujú iba vodu a plyn.

V anaeróbnych podmienkach (t. j. bez kyslíka) sa biologicky rozložiteľný odpad premení ďalšími anaeróbnymi organizmami (odlišnými od predchádzajúcich) na plynnú zmes pozostávajúcu najmä z metánu a oxidu uhličitého. Obidva procesy biochemickej degradácie (aeróbny a anaeróbny) umožňujú vzniku tuhej matice. Zhrnutie: aeróbnou degradáciou sa vytvára voda a oxid uhličitý (jeden kvapalný a jeden plyn); anaeróbnou degradáciou sa vytvára metán a oxid uhličitý (oba plyny).

Prečo používame tento degradačný proces (aeróbny aj anaeróbny)? Používame ho na získanie veľmi užitočného materiálu nazývaného “kompost”, prostredníctvom “procesu kompostovania”. Pozrite si video, aby ste lepšie pochopili ako sa vyrába kompost: