Téma 4 Posudzovanie ekologických zručností

Teraz už viete o čom sú prenosné zručnosti, tak sa pozrime na zručnosti, ktoré majú rastúcu tendenciu v spojení s ekologickou ekonomikou. Medzinárodná organizácia práce (ILO- International Labour Organisation) určila tieto základné zručnosti potrebné pre ekologické pracovné miesta na celom trhu pracovných síl (2018):

  • Povedomie a ochrana životného prostredia; ochota a schopnosť učiť sa o trvalo udržateľnom rozvoji
  • Prispôsobivosť a prenosné zručnosti, ktoré umožňujú pracovníkom učiť sa a používať nové technológie a procesy potrebné na ekologizáciu ich pracovných miest
  • Zručnosti v tímovej práci odrážajúce potrebu organizácií kolektívne pracovať na riešení svojej environmentálnej stopy
  • Komunikačné a vyjednávacie schopnosti na podporu požadovaných zmien u kolegov a zákazníkov
  • Podnikateľské schopnosti na využitie príležitostí nízko uhlíkových technológií a zmierňovania a prispôsobenia sa životnému prostrediu
  • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

Ako vidíte, väčšina týchto zručností je celkom všeobecných, a toto sú prenosné schopnosti! Aj keď sa už v niektorých z nich cítite dobre, pravdepodobne existujú ďalšie zručnosti, ktoré by si vyžadovali ďalší rozvoj. Stiahnite si hárok aktivít – Hodnotenie ekologických zručností a zistite, aké sú vaše silné stránky v zelenej farbe!

Teraz by ste mali mať jasný prehľad o tom, čo sú prenosné zručnosti, čo sú ekologické zručnosti, kde sú vaše silné stránky a aké schopnosti by bolo treba vylepšiť. V ďalšej časti využijete to, čo ste sa naučili o svojich prenosných a ekologických schopnostiach, na ďalšie zhodnotenie a zlepšenie svojej kariérnej dráhy.