Téma 4 Digitálny upscaling

Teraz sa zoznámite s online projektovým riadením, komunikačnými a prezentačnými nástrojmi a hrami. Po získaní niektorých zručností doposiaľ z predchádzajúcich modulov ste zavolaný zorganizovať projekt súvisiaci s prácou na recykláciu materiálu. Budete používať online nástroje, organizovať svoju prácu pomocou internetových nástrojov (Trello), prezentačných nástrojov (Mentimeter) a plánovača rolí (Miro), napr. kto by bol zodpovedný za administratívne úlohy, financie, komunikáciu atď.

Pozývame vás, aby ste si prečítali softvérovú prípadovú štúdiu s názvom  Rheaply.

Zhrnutie softvérovej prípadovej štúdie Rheaply

Potreba- Hodnota nedostatočne využívaného materiálu zavretá v skladoch, blokoch alebo v skladových miestnostiach, je nevyčísliteľná. Nedostatok vedomostí o týchto nečinných prostriedkoch znamená, že sa zbytočne zaobstarávajú nové zariadenie, zatiaľ čo nepoužívané zariadenie sa dostávajú na skládku.

Riešenie – Rheaply je platforma na výmenu tovarov, ktorá zvyšuje viditeľnosť vecí klienta a umožňuje prenos nepotrebného tovaru v rámci organizácie alebo mimo nej.

Vďaka čomu je tento program obzvlášť inteligentný – softvér Rheaply možno aplikovať na spoločnosti, univerzitné kampusy alebo dokonca okresy. Platformu je možné nastaviť tak, aby vyhovovala individuálnym potrebám klientov, čo im umožní vykonať prevody bezplatne alebo predať, či venovať ako dar.

Výhody – Spoločnosť Rheaply umožňuje organizáciám nakupovať inteligentnejšie a menej plytvať vďaka lepšej viditeľnosti, využitiu a správe o prebytočných majetkoch. Spoločnosť Rheaply vytvorila ziskový obchodný model a mnoho pracovných miest prostredníctvom preukázanej úspory nákladov pre podniky, akademické organizácie a ďalších veľkých vlastníkov aktív.

Po inšpirovaní sa z tohto prípadu povedzme, že vo vašom sklade máte veľa vecí, ktoré už sotva používate. Chcete sa týchto vecí zbaviť alebo ich vymeniť za niečo iné zo skladu niekoho iného. Vaším cieľom je zapojiť okolie a mať malý interný blší trh, zdieľať, predávať alebo darovať svoje tovary. Ako by ste mohli zorganizovať výmenný blší trh?

Využívaním niektorých nástrojov môžete zorganizovať trh. Na začiatok môžete použiť aplikáciu Trello, aby ste zorganizovali seba a svoj tím. Aplikácia vám pomôže dosiahnuť cieľ, prerozdeliť úlohy, pripomenúť dátumy a pre zdieľať dokumenty.

Následne sa môžete pokúsiť spojiť so svojimi susedmi, ktorí použitím aplikácie Mentimener vám poskytnú skvelú spätnú väzbu o potrebách zmien, úpravách a zákazoch. Na záver môžete pomocou Mira vytvoriť priečinok s nepoužitými prostriedkami, ktoré máte vo svojej domácnosti, a pozvať ostatných, aby pridali svoje vlastné veci. Veci na predaj budú rozdelené do kategórií, ako sú odevy, nábytok, dekorácie, kuchynské potreby atď., následne do kategórie, ktoré sú na darovanie a ktoré na predaj.

Po tejto aktivite budete schopný organizovať viac online stretnutí a zoznámiť sa s interaktívnymi nástrojmi a platformami, ktoré zlepšia vaše pracovné zručnosti a tvorivosť a zároveň podporíte obehovosť vecí okolo seba.