Téma 3 Výsledky

Na meranie výsledkov rozvoja cirkulárneho hospodárstva môže spoločnosť zaviesť systém riadenia výkonnosti tak, aby boli zamestnanci povzbudzovaní k zlepšovaniu svojich schopností, ktoré súvisia s rozvojom obehového hospodárstva. Preto, aby sa vytvorilo pracovné prostredie v ekologickejšej atmosfére, systém riadenia výkonnosti by mal implementovať politiky a stratégie udržateľnosti.

Využitie globálneho systému, ktorý môže spoločnosti pomôcť pri zhromažďovaní údajov, môže byť skvelým nápadom na prekonanie ťažkostí pri meraní údajov a environmentálnych vlastnostiach vyvinutých spoločnosťou. Pri riešení ekologických cieľov a kompromisov, ktoré sa spoločnosť snaží dosiahnuť, by sme mali brať do úvahy dôležitosť zvyšovania povedomia o udržateľnosti, povzbudzovať pracovníkov, aby si boli vedomí situácie a podieľali sa na rozvoji ekologických iniciatív. Úlohou systému riadenia výkonnosti v systéme obehového hospodárstva by nakoniec bola analýza a získanie jasného výsledku, pokiaľ ide o vplyv spoločnosti a jej ekologické ciele, stanovenie jasných cieľov a vypracovanie plánov a politík, ktoré sa týmto cieľom prispôsobia.