Téma 3 PSS orientované na výsledok

Systémy orientované na výsledok opisujú predaj služby alebo dostupnosti namiesto predaja výrobku. Samotný výrobok nemusí byť ľahko identifikovateľný a vlastnícke práva si ponecháva poskytovateľ služieb. Riziká preberá poskytovateľ a zákazník stráca moc nad prostriedkami, ale tento typ systému znamená nové spôsoby plnenia funkcií.

Čo nám môže povedať prípadová štúdia spoločnosti Philips pay-per-lux? Zákazník si nekupuje žiarivky na osvetlenie svojho priestoru, ale platí spoločnosti Philips za osvetlenie priestoru podľa dodanej intenzity žiarenia (zákazník platí za lux za deň). Žiarivky vlastní spoločnosť Philips, ktorá sa stará o výmenu žiariviek a údržbu svietidiel.

Source: Philips, NO Centrum kontinuálneho vzdelávania

Poďme sa dozvedieť viac o riešení spoločnosti Philips „Pay per Lux” v reálnom živote: