Téma 3 Posudzovanie prenosných zručností

Ak chcete byť pripravení na prechod k ekologickejšej budúcnosti na trhu práce, mohlo by vám prospieť nielen to, že viete, čo vás robí “dobrými”, ale aj to, v čom ste dobrí. Teraz máte čas na identifikáciu vašich prenosných schopností.

Prenosné zručnosti sú zručnosti a schopnosti, ktoré sú relevantné v rôznych prostrediach a oblastiach vášho života. Patria sem vaše odborné, sociálne a vzdelávacie schopnosti. Keď sa má charakter vašej práce zmeniť, je dôležité plne porozumieť vašim prenosným schopnostiam a vedieť, ako ich predať svojmu (potenciálnemu) zamestnávateľovi.

Na modernom trhu práce zamestnávatelia skutočne čoraz viac hľadajú zamestnancov, ktorí by dokázali preukázať dobrý súbor prenosných zručností, pretože títo zamestnanci majú tendenciu byť prispôsobiví, flexibilní a dobre reagovať na zmeny v rámci spoločnosti, organizácie alebo pracovnej pozície.

Prvým krokom k pochopeniu vašich prenosných schopností je zistiť, o čo ide. Prenosné zručnosti sú zručnosti, ktoré sa získavajú prostredníctvom životných, osobných a pracovných skúseností a ktoré je možné prispôsobiť a použiť v rôznych pracovných kontextoch. Stiahnite si a vyplňte hárok aktivít – Prenosné zručnosti a identifikujte svoje prenosné schopnosti.