Téma 3 Porozumenie obnovy materiálov

Čo si myslíte, čo je obnova? Vezmite si papier a 2 – 3 vetami napíšte svoju definíciu začínajúcu slovamiObnova je…“.

Ako spoločnosť skutočne obnovuje materiál?

ZF Group využíva obnovu a transformuje výrobky na konci ich životnosti zo starých na nové.

Keď ste videli video,

  • Vráťte sa k svojej definícii a zmeňte ju, ak si myslíte, že by sa mala zmeniť.
  • Aký je podľa videa postup obnovy pred tým, ako sa niečo dostane na trh? Zapíšte si kroky.