Téma 3 Nové pracovné miesta v obehovom hospodárstve

Posledné vyhľadávania na stránkach ako Linkedin, Indeed a SimplyHire poukázali na rastúce množstvo prác spojených s cirkulárnym hospodárstvom. Cirkulárne hospodárstvo sa označuje ako 3 biliónová príležitosť, ktorá začína prenikať do priemyselných odvetví po celom svete. Neexistuje región či sektor, ktorý by ostal nezasiahnutý možnosťou na znovuobjavenie systémov, výrobkov a služieb spôsobom, ktorý v konečnom dôsledku nevytvára žiadny odpad a dokonca regeneruje prírodné systémy. Alebo je to prinajmenšom zbožné prianie medzi ľuďmi pracujúcimi v oblasti cirkulárneho hospodárstva,  najmä nadáciou Ellen MacArthur spolu s mnohými stovkami korporácií zameraných na rôzne ambiciózne cirkulárne ciele.

Koncept cirkulárneho hospodárstva a biznisových modelov založených na tomto modeli sa konečne stávajú známejšie, najpopulárnejšie sa stávajú asi v Európe. Ale tak isto aj v USA, nechýbajú pracovné miesta zamerané na pracovné ponuky, ktoré vo svojich popisoch obsahujú ciele cirkulárneho hospodárstva. V iných prípadoch budete musieť čítať medzi riadkami,  keď budete pozerať na udržateľnosť rolí. Bude to však ľahké,  ak sa zameriate na jeden alebo viac obchodných tokov „vziať“, „urobiť“ alebo „odpadový“.

Tieto role pomáhajú viesť transformácie základnej cirkulárnej ekonomiky (Dizajnér výrobkov a obalov, Manažér životného cyklu produktu, Špecialista na cirkulárne investície).

Teraz sa pokúste opísať, ako by sa dala využiť cirkulárna ekonomika vo vašom pracovnom odbore. Spíšte si vaše nápady buď na papier alebo do elektronickej podoby.

  • Predstavte si, že ste na pracovnom pohovore a odpovedáte na otázku: Aké sú vaše silné stránky vzhľadom na prácu,  na ktorú sa hlásite? Svoju odpoveď si zapíšte.
  • Spíšte si na papier mäkké zručnosti, ktoré si myslíte, že ovládate a porovnajte si ich s tými, ktoré sa reklamujú na tomto pracovnom portáli. Ak nájdete silnú zhodu medzi požadovanými a vašimi zručnosťami, ste pripravenejší na účasť na trhu práce v obehovom hospodárstve, viac ako ste si mysleli.