Téma 2 Zručnosti a pracovné príležitosti

Obehové hospodárstvo predstavuje príležitosti pre životné prostredie, hospodárstvo a spoločnosť. Je preto základným prostriedkom na zosúladenie súčasného úsilia s environmentálnymi, hospodárskymi a sociálnymi dopadmi. Keďže obehové hospodárstvo predstavuje nové spôsoby vytvárania hodnoty a vzťahu k svetu okolo nás, môžeme tvrdiť, že obehové hospodárstvo mení svet práce.

Pracovné miesta v obehovom hospodárstve, skrátene „obehové pracovné miesta“, sú všetky pracovné miesta, ktoré prispievajú k jednej z nasledujúcich stratégií:

  • Primárne kruhové pracovné miesta: Tieto pracovné miesta zabezpečujú uzavretie cyklov surovín, a tým tvoria jadro obehového hospodárstva. Zahŕňajú pracovné miesta v sektoroch obnoviteľnej energie, opráv a odpadu a riadenia zdrojov.
  • Umožnenie cyklických pracovných miest: Tieto pracovné miesta umožňujú zrýchlenie a zvýšenie škály hlavných kruhových aktivít, a tvoria tak podpornú štruktúru obehového hospodárstva. Zahŕňajú pracovné miesta v oblasti leasingu, strojárstva a digitálnej technológie – aj keď iba tie, ktoré skutočne prispievajú k cirkulárnosti.
  • Nepriame kruhové pracovné miesta: Tieto pracovné miesta poskytujú služby primárnym kruhovým činnostiam a tvoria tak činnosti, ktoré nepriamo podporujú obehové hospodárstvo. Zahŕňajú napríklad pracovné miesta vo vzdelávaní, logistike a verejnom sektore.

Podľa „Circle Economy Organization“ existuje rámec s názvom DISRUPT, ktorý pomáha pri identifikácií niektorých potrebných zručností: Dizajn – Začleniť – Udržať – Prehodnotiť – Použiť – Prioritiy – Spolupraovať

Pozrite si video, ktoré poukazuje, ako sa módny priemysel postupne posúva smerom k obehovému hospodárstvu:

Pracovné pozície v cirkulárnej ekonomike zahŕňajú kombináciu tradičnejších zručností, ako napr. manuálne zručnosti a viac nových kruhových zručností, ako napríklad modulárny dizajn a analýza materiálových kompozícií. Mäkké zručnosti sú dôležité pre správnu spoluprácu medzi odvetviami a zručnosti spojené so službami sú rovnako dôležité ako tvrdé zručnosti pre programovanie, prevádzku a opravu zariadenia. Kvalifikácia pre obehové hospodárstvo si vyžaduje praktické a akademické vzdelanie vo všetkých oblastiach poznania. Dopyt po zručnostiach a znalostiach sa tiež bude líšiť v rôznych sektoroch a fázach prechodu.

Kliknutím sem sa dostanete na portál kde môžete jednoducho vyhľadať zamestnanie, ktoré sa venuje výlučne sektoru obehového hospodárstva.