Téma 2 Vaše schopnosti v celkovom kontexte

Tu vám predstavíme novú metodiku, ako rozvíjať vaše projekty, ktoré vedú k zmenám. Teória zmeny má svoje vlastné pravidlá, ktoré sa líšia od obchodných, ktoré sa zvyčajne používajú na vytváranie zisku. Pozrite si video, ktoré presne vysvetľuje, aká dôležitá je teória zmeny, aby ste mohli zmeniť svet prostredníctvom svojej práce, ale aj ľudí okolo seba:

  • Po prezretí videa sa vráťte k prípadovej štúdií Teemill v rámci prvej časti vás prosíme, aby ste si to premysleli a vytvorili svoju vlastnú teóriu. Môžete ho aplikovať aj na Teóriu zmeny? V ktorej časti procesu sa umiestnite a ktoré zručnosti alebo schopnosti sú podľa vás dôležité, aby ste dosiahli zmenu, aby ste dosiahli svoj ekologický cieľ?
  • Použite tú istú prípadovú štúdiu alebo inú, ktorá sa vám páči z najlepších ekologických iniciatív roku 2020, ktoré nájdete TU, aby ste našli tú správnu inšpiráciu. Vytvorte plagát  súvisiaci s projektom, pokúste sa identifikovať pracovnú pozíciu, ktorá zodpovedá vášmu profilu, vysvetlite, prečo ste na túto prácu adekvátny a aké zručnosti by ste potrebovali, aby ste dosiahli svoj cieľ.

V ďalšej  časti sa zameriame na model Teórie zmeny, vďaka ktorej môžete rozvinúť projekt, ktorý ste si vybrali.