Téma 2 Smart riešenia

Smart riešenia sú príkladmi prístupu obehového hospodárstva. Optimalizácia činností prináša veľa environmentálnych výhod, ako je ochrana prírodných zdrojov, menšie množstvo znečisťovania ovzdušia, ochrana vôd a ďalšie.

Príkladom smart riešenia je spolupráca spoločnosti SENSONEO s.r.o. a odpadových spoločností. Sensoneo ponúka snímače naplnenosti kontajnerov na odpad pripojené k softvéru použitému v odpadovej spoločnosti. Na základe údajov zo senzorov môže odpadová spoločnosť naplánovať optimálne dátumy a trasy vývozu kontajnerov, takže výrazne zníži počet najazdených kilometrov, ušetrí palivo a zníži emisie do ovzdušia. Softvér snímača je možné pripojiť k registračnému softvéru spoločnosti na spracovanie odpadu, ako aj obcí, takže majú všetky údaje k dispozícii online.

Tu sú ďalšie zaujímavé informácie o smart riešeniach v odpadovom hospodárstve:

Posledné zaujímavé video o tom, ako sa výrobky (ne)používajú: Od odpadového hospodárstva k obehovému hospodárstvu

Skvelé! Práve ste ukončili modul 4

„Od výrobku k službe“!