Téma 2 Rozvíjaj svoju profesijnú kariéru

ØNajprv sa zamyslite nad svojou doterajšou profesionálnou kariérou. Zoberte si pero a papier a nakreslite svoju profesijnú os. Význačte najdôležitejšie “úspechy” a ”zlyhania” vo vašom profesijnom živote a opíšte prečo považujete jednotlivé body za úspechy a zlyhania.

ØTip: Zapisujte si svoje poznatky rôznymi farbami, aby to bolo prehľadnejšie.

   Nasledujúce otázky by Vám mohli pomôcť:

  • Ktoré ústredné aspekty vášho pracovného života mali veľký vplyv na vaše rozhodnutia? Ktoré dôležité momenty zmeny môžete identifikovať?
  • Ktoré osobnostné zručnosti a kompetencie vidíte pravidelne vo svojom pracovnom živote ? Ktoré z nich môžete využívať častejšie.
  • Aké osoby vás najviac podporujú a ovplyvňujú (mentori, priatelia, rodina, kolegovia, atď.)? Ako vás podporujú a ovplyvňujú?
  • Predstavte si, že máte pracovný fun club: Čo by mohli na vás obdivovať najviac v spojitosti s vašou prácou?

Source:CICLO (2021).

Ak ste skončili, skúste si sami pre seba odpovedať na nasledujúce otázky:

  • Vidíte určitý vzorec?
  • Súvisia niektoré úspechy a zlyhania s určitou “zmenou”?
  • Bolo od vás požadované, aby ste v niektorom bode prispôsobili alebo rozvinuli svoje správanie?
  • Pozrite sa na prítomnosť: Kde sa vidíte? Ste viac hore alebo dole ?
  • Pozrite sa do budúcnosti: Čo si myslíte, že budúcnosť prinesie? Pôjde vaša kariérna os hore alebo dole? Čo vám pomohlo v minulosti dostať sa zo zlyhania? Čo by vám pomohlo tento krát ísť hore alebo vás ochrániť od pádu do časti zlyhania?

Toto cvičenie by malo reflektovať vaše životné míľniky v kariére a zažiariť v budúcnosti. Ďalej, táto profesijná os by vám mala dopomôcť pri uvedomovaní si, čo vám spôsobilo úspech (radosť) a čo zlyhanie (výzvu) vo vašej kariére, aké možnosti podpory sú pre vás vhodné, aby ste v budúcnosti nezlyhali.