Téma 2 Kto je zodpovedný za odpad?

Medzi hlavné implementačné prvky cirkulárnej ekonomiky je vytvoriť také politiky, ktoré budú dbať na to, že výrobné spoločnosti budú zodpovedné za vyprodukovaný odpad. Kladenie dôrazu na životný cyklus produktov je veľmi potrebné, aby sa zvýšilo povedomie proti výrobkom na jedno použitie a upozorňovať na škody, ktoré vytvárajú životnému prostrediu.

Implementácia takzvanej zodpovednosti výrobcu vyžaduje, aby si spoločnosti a vlastníci uvedomovali vplyv a vývoj svojich výrobkov pri zohľadnení ich recyklácie a likvidácie po skončení životného cyklu. Zodpovednosť výrobcov je zameraná na zníženie odpadu a zameranie na opätovné použitie a recykláciu.