Téma 2 Ekologické pracovné pozície

Teraz, keď ste identifikovali svoje prenosné schopnosti a viete, ako ich opísať, si chvíľu vyskúšajte, ako sa dajú tieto prenosné schopnosti uplatniť na rôzne povolania a pracovné role. Za týmto účelom online vyhľadáte 3 rôzne pracovné inzeráty, ktoré by vás zaujímali a súvisia s udržateľnosťou. Potom si stiahnete „Aktivitu – Hľadanie ekologických pracovných príležitostí a pre každý pracovný inzerát vyplníte šablónu.