Téma 2 Cirkulárne modely cez neformálne vzdelávanie v podobe “role-plays”

V tomto cvičení použijeme nástroj, ktorý vytvorila v roku 2015 dizajnérska agentúra Wiithaa ako súčasť celej metodiky na identifikáciu a implementáciu kruhových inovácií, ktoré nazvali “Circular”. Existuje komunita spoločností a subjektov, ktoré spolupracujú a pravidelne dopĺňajú túto metodiku novými skúsenosťami a informáciami.

Na ďalšej snímke je uvedená vizuálna schéma, ktorú je potrebné vyplniť informáciami. Tento model je prispôsobiteľný všetkým okolnostiam, pre ktoré chcete pripraviť prezentáciu, a môže sa podľa potreby použiť na hodnotenie menších alebo väčších úloh. Podľa šablóny vypracujte analýzu udržateľnosti vašej spoločnosti alebo iného konkrétneho oddelenia či činnosti. Predtým než sa do toho pustíme si prečítajte nasledujúce riadky:

Chystáme sa analyzovať rôzne sekcie týkajúce sa aktivity vášho plánu a mali by ste postupovať podľa niekoľkých krokov na rozvoj aktivity:

– Vyberte činnosť organizácie, ktorú chcete študovať, alebo sa zamerajte na aktuálny problém.

– Zhromažďujte informácie o zainteresovaných stranách a / alebo rôznych zástupcoch spoločnosti. Vyplňte strednú časť v poli a začnite časťou „misia“. Pomôcť vám majú otázky týkajúce sa jednotlivých častí.

– Po dokončení jednotlivých častí (kľúčové aktivity, partneri, prírodné zdroje, technické zdroje, energetické zdroje, hodnotové propozície, používatelia a kontexty, ďalšie použitie, distribúcia) premýšľajte o 4 aspektoch: výnosy, náklady, pozitívne vplyvy a negatívne vplyvy .

– Váš kruhový model je pripravený: podarilo sa vám zhrnúť zložitosť vášho obchodného modelu.

Keď ste ukončili túto aktivitu, je potrebné si uvedomiť, že je viacero spôsobov použitia cirkulárneho modelu. Ponúkame Vám ešte pár ďalších aktivít, ktoré vám pomôžu podporiť spoluprácu v tíme a zvýšiť kreativitu:

-Vymažte všetky elementy v jednej sekcií, za účelom nájdenia iných alternatív a skúste predpokladať pravdepodobné zmeny.

-Pomocou rôznych možností v bielych rámčekoch sa pokúste všetky svoje negatívne dopady vymazať

-Skúste ešte raz začať od negatívnych vplyvov a transportujte ich do nových výnosov alebo zníženia nákladov

Myslíte si, že je dôležité pochopiť a interanalizovať základnú dynamiku obehového hospodárstva vo vašom každodennom živote, aby ste mohli následne pracovať na väčšom projekte? Prečo áno alebo prečo nie?