Téma 1 Čo je odpad?

Odpad vzniká ako nevyhnutný dôsledok činností, ktoré vykonávame ako ľudské bytosti. V širšom kontexte, vznik odpadu, ako dôsledku všetkých činností ľudí a iných živých bytostí, možno považovať v entropickom zmysle (stupeň „neporiadku“) za nárast prírodných systémov. V skratke: čím viac odpadu vyprodukujeme (čo je forma „neporiadku“), tým viac zvyšujeme úroveň entropie (čo je miera úrovne neporiadku v systéme).

Na odlíšenie našej súčasnej éry od predchádzajúcej, tu existujú faktory, akými sú napríklad významné zvýšenie spotreby, veľmi široká diverzifikácia tovaru v obehu a kontinuálny proces formulovania nových syntetických chemických zlúčenín.

Tieto faktory ovplyvňujú množstvo ako aj kvalitatívne vlastnosti tuhého odpadu, ktorý sa vytvára zo všetkých zvyškov produkovaných spoločnosťou (jednotlivcami, rodinami, obchodnými a priemyselnými činnosťami atď.). Kvapalné a plynné zvyšky sa podľa toho nazývajú odpadová voda a splašky.

V skratke: odpad = tuhý odpad (vrátane biologického odpadu) + odpadová voda + splašky.

V tomto význame, “odpad” ako pojem / výraz nevyjadruje hodnotenie pokiaľ ide o skutočnú funkčnosť tovaru a materiálu alebo ich kvalitatívnych vlastností, ktorý môže byť ešte stále vhodný na použitie, predstavuje skôr špecifickú ochotu a vôľu držiteľa zbaviť sa ho. Pamätajte: odpad je to, čo sa rozhodneme vyhodiť. Alebo nevyhodiť, a znova použiť.

Pokúsme sa teraz v nasledujúcom odseku pochopiť, prečo produkujeme viac odpadu ako v minulosti.

Skontrolujte doma, s koľkými predmetmi by sa dalo nakladať ako s „odpadom“ alebo naopak podľa vášho osobného rozhodnutia, opätovne znova použiť viackrát.