Téma 1 Vzdelávacie potreby obehového hospodárstva

Podľa Európskej hospodárskej komisie OSN (EHK OSN) „treba rozvoj udržateľnej spoločnosti vnímať ako proces neustáleho učenia sa, ktorý skúma zložité témy a možnosti, kde by sa reakcie a vhodné riešenia mohli meniť s rastom skúseností, čo si vyžaduje vzdelanie, ktoré poskytuje kritické myslenie, väčšie povedomie a silu skúmať nové vízie a koncepcie a vyvíjať nové metódy a nástroje. “

Záverečný dokument UNESCO o vzdelávaní v oblasti udržateľného rozvoja v Taliansku naznačuje niektoré „kľúčové kompetencie“, ktoré sa považujú za potrebné:

  • Vedieť, ako sa na udalosti pozerať systémovo a integrovane,
  • Vedieť, ako rozpoznať a oceniť rozmanitosť kultúrnu aj biologickú,
  • Vedieť, ako rozpoznať vnútornú neistotu zložitých systémov a know-how, ako konať s neočakávanou pozornosťou; predstavovať si budúcnosť a pripravovať sa na jej vybudovanie,
  • Zložitosť adresnosti a porovnanie hodnôt; myslieť kriticky a transformačne,
  • Konať zodpovedne, spolupracovať a zúčastňovať sa.