Téma 1 Výrobky na konci životnosti v 3 ekonomických modeloch

Vedci teraz popisujú 3 rôzne modely našej ekonomiky, ktoré ukazujú, ako je možné k odpadu pristupovať rôznymi spôsobmi a ktoré majú odlišný ekologický dopad.

Zoznámte sa s nasledujúcimi diagramami a pokúste sa pochopiť rozdiely medzi modelom obehového hospodárstva, lineárnym hospodárstvom a ekonomikou opätovného použitia.

Napíšte si do poznámkového bloku malý odsek, ktorý čoskoro vysvetlí procesy týchto 3 modelov. Potom porovnajte svoju odpoveď s nasledujúcim textom.

Ktorý model sa používa hlavne vo vašej domácnosti / práci / krajine? Mohli by ste uvažovať o troch spôsoboch, ako sa priblížiť k obehovému hospodárstvu, ktoré by ste mohli začať robiť sami? Napíšte 3 príklady.

S cieľom predĺžiť životnosť výrobkov, ako sme videli v predchádzajúcej časti, sa môžeme pokúsiť obmedziť používanie nových výrobkov a znovu použiť staré. Môžeme tiež vykonávať údržbu a opravy určitých výrobkov, ako sú odevy, mobilné telefóny alebo elektrické spotrebiče. Ako spotrebitelia máme zodpovednosť za prehodnotenie nášho spotrebiteľského správania a aspoň vyskúšanie niektorých predložených osvedčených postupov. Prečo nevyskúšať repasované výrobky? V nasledujúcej téme sa dozviete viac podrobností o procese repasovania v priemyselnom sektore.