Téma 1 Vyhľadanie a identifikácia informácií

Informačná a mediálna gramotnosť sú životné zručnosti, ktoré sú potrebné na plnú účasť v našej spoločnosti nasýtenej médiami a bohatej na informácie. Okrem iného medzi ne patrí aj: zodpovedne sa rozhodovať a získavať informácie lokalizáciou a zdieľaním dokumentov, správne využiť informáciu a nápad, analyzovať obsah správy cez krížovú kontrolu pôvodu, jeho kvalitu, zdroje a dôveryhodnosť; uplatňovať sociálnu zodpovednosť a etické zásady pri niekoho správaní; prijímať sociálne opatrenia tým, že pracujete individuálne a zdieľate vedomosti a riešite problémy na pracovisku, v rodine či v komunite ako člen miestnej komunity. Pri uchádzaní sa o prácu online potrebujete zručnosti, aby ste našli relevantné informácie alebo aby ste využili možnosti online vzdelávania, ľudia musia dobre rozumieť tomu, ako sa budujú vedomosti.

V tejto časti budete pracovať na týchto chýbajúcich kompetenciách s podrobnou analýzou textov a správ.

V nasledujúcom videu sa oboznámite s pojmami informačnej a mediálnej gramotnosti, o čo ide a ako venovať pozornosť identifikácii falošných správ a tiež zdrojov, z ktorého informácie pochádzajú.