Téma 1 Úvod

Implementácia postupov obehového hospodárstva sa od roku 2019 veľmi rozvíja, najmä pokiaľ ide o plasty a obalové materiály. Zvyšujúci sa záujem médií rozprávať o problematike nadmernej produkcie plastov malo vplyv na podnikateľské, ale aj spotrebiteľské prostredie. Podnikatelia a aj spotrebitelia zmenili svoje správanie za účelom zlepšenia budúcnosti. S touto myšlienkou spoločnosti vytvárajú nové stratégie a program tak,  aby sa znížila produkcia odpadov a snažia sa predĺžiť životnosť jednotlivých vyrábaných produktov. 

Bridget Croke, viceprezidentka pre vonkajšie záležitosti v spoločnosti Closed Loop Partners, uviedla: „Spotrebitelia nás tlačia,  aby sme vytvárali viac recyklovateľných produktov a snažili sa hľadať širšie riešenia problémov“.

Obalový priemysel smeruje k veľmi potrebnej zmene v dodávaní výrobkov, ktoré obsahujú nové recyklovateľné materiály alebo dokonca používajú staré ekologické materiály, ktoré sa na trh vrátia.