Téma 1 Úvod

Keď sa mala zatvárať elektráreň Cottam v Nottinghamshire (UK), pracovníci v závode sa obávali o svoju budúcnosť, ale ich odborový zväz hľadal spôsoby, ako premiestniť pracovníkov do iných častí energetického sektoru – udržať si týchto pracovníkov a ich zručnosti:

Spoločnosť podrobne plánovala zmeny a bola presvedčená, že majú správny prístup, takže bolo ťažké presvedčiť zamestnancov, aby sa pozastavili a plne spolupracovali s odbormi. Ale po výraznom presviedčaní a zmysluplných rozhovoroch sa plány zamestnancov zmenili.

Výsledkom bolo, že pracovníci boli schopní prejsť na podobné úlohy v jadrových a obnoviteľných zdrojoch energie. Tu si pracovníci v rámci uvedenia na trh osvojili ďalšie zručnosti špecifické pre danú technológiu. Tiež sa ubezpečili, že jednotlivci absolvovali školenie o zvyšovaní úrovne svojich technických schopností a o riadení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, aby ich vybavili na úlohy vo vnútri EdF aj v širšej ekonomike (Unionlearn, 2021).

Zameraním podpory na uspokojenie individuálnych potrieb sme zvýšili flexibilitu a poskytli spoločnosti aj jednotlivcom viac času na zváženie, ktorá podpora najlepšie pomohla každému nadbytočnému zamestnancovi zabezpečiť lepšiu budúcnosť. Pre jedného jednotlivca to teda môže byť pomoc pri presťahovaní za prácou do jedného z ďalších miest spoločnosti EDF, pre iného to môže byť skúšobné vyslanie, aby si jednotlivec mohol otestovať, či sa mu nová rola hodí. Týmto spôsobom nastavil Cottam vyšší štandard, získala základné výsledky pre ďalších členov a udržala si kľúčových hráčov v tomto sektore. “

ØPo prečítaní týchto riadkov o Cotamskej elektrární sa zamyslite nad svojou prácou. Existujú nejaké výzvy v súvislosti s ekologickým prostredím? Bude vaša spoločnosť – a čo je dôležitejšie VY – pripravený na zmenu životného prostredia?