Téma 1 Úvod

Po úspešnom ukončení predchádzajúcich modulov, ste sa možno zamýšľali ako prechod na ekologickejšiu ekonomiku môže ovplyvniť vašu kariéru. V tejto časti budete mať čas na to, aby ste zhodnotili vašu súčasnú pracovnú situáciu a zamysleli sa nad prenosnými schopnosťami, ktoré ste nadobudli počas rokov.

ØPozrite si toto 1-minutové video o budúcich pracovných príležitostiach v roku 2030. Ovplyvnil náš nový pohľad na svet váš spôsob učenia? Ako ?