Téma 1 Udržateľnosť

Ako sme uviedli v module 1, udržateľnosť sa vzťahuje na kapacitu harmonického spolužitia medzi prírodou a ľuďmi:

Využívanie prírodných zdrojov, smerovanie investícií, orientácia technologického rozvoja a inštitucionálne zmeny v súlade a zvyšujú súčasný aj budúci potenciál na uspokojenie ľudských potrieb a ambícií (Wikipedia, 2020)“.

Na tomto mieste sa pozrime na to, ako je opätovné použitie a repasovanie spojené s udržateľnosťou životného prostredia a obehovým hospodárstvom.

Source: Pixabay.com (2021).