Téma 1 Servitizácia

Servitizácia alebo inovácia služieb je jedným z obchodných modelov obehového hospodárstva. Najvyšším stupňom servitizácie je ponechať vlastníctvo v rukách výrobcu a namiesto produktu ponúknuť produkt (produkt ako služba), čo zvyšuje kvalitu vstupných materiálov použitých pri výrobe, predlžuje životnosť a opraviteľnosť produktov.

Pojem inovácia služieb  alebo servitizácia znamená vytvorenie ďalších služieb, ktoré sú pribalené k existujúcim výrobkom. To môže spoločnostiam priniesť ďalší príjem a veľmi často nových zákazníkov.

Čo skutočne ponúka Amazon Kindle spotrebiteľom? Kindle os Amazonu je čítačka elektronických kníh, ktorú môžu spotrebitelia používať na čítanie, nákup a ukladanie elektronických kníh. Vďaka Kindle Store, ktorý je elektronickou službou spoločnosti Kindle, môžu zákazníci prehliadať a nakupovať širokú škálu produktov vrátane elektronických kníh, elektronických časopisov, elektronických správ a hier. Vďaka širokej škále možností, ktoré Kindle poskytuje, si zákazníci môžu vybrať obsah, ktorý vyhovuje ich individuálnemu vkusu alebo nálade. Umožnenie zákazníkom vybrať si vlastný obsah bolo navyše spojené s dostupnosťou služieb; služba, ku ktorej je kedykoľvek prístup a je im kedykoľvek k dispozícii.

V tomto videu sa môžete dozvedieť viac o výhodách Kindle:

Prečítajte si tento blogový článok o servitizácii a zamyslite sa nad nasledujúcimi otázkami:

1.Čo sa myslí pod pojmom model mobility ako služby? A. Model zdieľania pracovných nástrojov B. Model zdieľania vozidiel C. Model zdieľania návrhárskej módy

2.Vyberte si dva príklady tohto modelu, ktoré boli spomenuté v článku a ešte neboli spomenuté v tomto module. A. Uber B. Philips C. Rolls Royce

3.Vyberte si aspoň 3 výhody pre prijatie obchodného modelu zameraného na služby. A. Lepšie prispôsobenie B. Krajší dizajn C. Opakujúce sa výnosy D. Hlbšie vzťahy so zákazníkmi E. Vyššia kvalita produktu / služby F. Zdravšie životné prostredie G. Bezproblémové skúsenosti H. Nákladová efektívnosť a predvídateľnosť

4.Vysvetlite dve výhody. 1. Lepšia kvalita výrobkov: A. Pretože majú záujem zaujať na prvom mieste tým, že ponúkajú výrobky s dlhou životnosťou a výkonnosťou, výrobcovia ponúkajú zákazníkom lepšiu kvalitu služieb. Zákazníci využívajú výhody z analýzy veľkého množstva dát o výrobkoch, ktoré prostredníctvom tohto systému zbiera výrobca. B. Pre zlepšenie služieb výrobca môže využívať outsourcing výroby do krajín tretieho sveta a outsourcing služieb pre externé spoločnosti 2. Efektívnosť nákladov: A. Vlastníctvo automobilu sa dnes javí ako nevyhnutnosť a naftové motory sú najlepšou voľbou na prepravu  v meste. B. Vlastníctvo automobilu príliš neláka mladšie generácie. Stále by sa mohlo zdať lacnejšie, pohodlnejšie a potrebnejšie (pre niekoho) kúpiť si auto a neplatiť za údržbu a služby.

5.Teraz premýšľajte o spoločnosti, ktorú poznáte alebo pre ktorú ste pracovali. Bola by táto spoločnosť vhodná na prechod na obchodný model orientovaný na služby? Prečo (nie)?

Tu sú správne odpovede:

1.Takzvaný model mobility ako služby je model zdieľania vozidiel (B)

2.Uber alebo Rolls Royce sú skvelými príkladmi tohto modelu a neboli spomenuté skôr (A, C)

3.Prijatie obchodného modelu zameraného na služby má množstvo skvelých príkladov, ako napríklad lepšie prispôsobenie, opakujúce sa výnosy, hlbšie vzťahy so zákazníkmi, vyššia kvalita produktu / služby, bezproblémové skúsenosti alebo nákladová efektívnosť a predvídateľnosť (A, C, D, E, G alebo H)

4.Lepšia kvalita výrobkov je dôležitá, pretože na dosiahnutie záujmu zákazníka sa využíva ponuka výrobkov s dlhou životnosťou a výkonnosťou, čo prináša výhody pre predajcu spojené s nižšími nákladmi na poskytovanú službu. Ďalším dôležitým faktorom je nákladová efektívnosť, pretože vlastníctvo automobilu až tak neláka mladšie generácie, aj keď by sa mohlo zdať lacnejšie, pohodlnejšie a potrebnejšie (pre niekoho) kúpiť si auto a neplatiť za údržbu a služby. (1. A, 2. B)