Téma 1 PSS orientované na výrobok

Systém orientovaný na výrobok sa vyznačuje predajom výrobkov s doplnkovými službami. Vlastnícke práva prechádzajú na zákazníka. Typickými službami sú údržba (servis) a aktualizácia (zvyšovanie úrovne).

Typickým príkladom tohto typu PSS je bezplatný servis počas určitého obdobia (zvyčajne 2 – 3 roky) po zakúpení vozidla.

Pozrime sa na prípadovú štúdiu.

Príkladom produktovo orientovaného PSS je činnosť spoločnosti FINAL-CD, ktorá je jedným z najväčších predajcov vozidiel značky Peugeot v Slovenskej republike.

Väčšina predajcov vozidiel ponúka bezplatný dvojročný záručný servis na vozidlo po predaji vozidla, ale táto spoločnosť ponúka doživotné servisné prehliadky predpísané výrobcom vozidla podľa servisnej knihy, vrátane potrebného materiálu, ak bolo vozidlo zakúpené v niektorej z prevádzok spoločnosti s využitím určitého typu financovania. Hlavnou výhodou je samozrejme podpora predaja, ale možno nájsť aj environmentálne výhody, pretože predaj vozidiel vysokej kvality znamená najnižšie náklady spojené s údržbou a opravami. Čím vyššia je kvalita vozidla, tým dlhšia je jeho životnosť.

With FINAL-CD you have a free lifetime service. Take advantage of all service inspections prescribed by the manufacturer according to the service book, including the necessary material.