Téma 1 Organizovanie udržateľnosti

Postupy cirkulárnej ekonomiky môžu zmeniť kvalitu podnikania spoločnosti. Plán obehového hospodárstva napriek tomu musí mať vplyv na všetky oblasti systému výroby a spotreby, pretože populárny proces výroby a predaja môže byť narušený. Zmeny v prístupe, správaní a myslení u ľudí idú ruka v ruke s vývojom opatrení obehového hospodárstva, ktoré sa majú implementovať v spoločnosti. Ľudia sú kľúčovým aspektom efektívnej implementácie. Na načrtnutie udržateľnej budúcnosti je nevyhnutný rad schopností od vedomostí a kritického myslenia týkajúcich sa praktík obehového hospodárstva po bohaté pochopenie sociálnych schopností a správania.

Aby bolo možné dosiahnuť skutočnú transformáciu, mali by sa plány obehového hospodárstva zamerať na sociálne správanie, nielen na maximalizáciu odpadu a jeho obnovu. Všetci súhlasíme s tým, že tieto dva body sú pri rozvoji obehového hospodárstva nevyhnutné. Mali by sme však zaujať všeobecný prístup a dôkladnú analýzu ľudského správania, aby sme zmenili určité vzorce spotreby. Je tiež dôležité zvýšiť povedomie medzi obyvateľstvom, rozšíriť vedomosti a rozvinúť určité zručnosti s cieľom podporiť spoluprácu pri konzumácii. Pokiaľ ide o profesionálny svet, organizácie by mali uprednostňovať efektívne školenie svojich zamestnancov a riadiacich pracovníkov so zameraním na vysvetlenie sociálnych a ľudských rozmerov obehového hospodárstva.

S ktorými výzvami by ste sa podľa všetkého stretli, keby ste sa pokúsili zapojiť do každodennej praxe cirkulárnej ekonomiky?