Téma 1 Inovatívne prístupy k cirkulárnej ekonomike

Pracovať v obehovom hospodárstve znamená zamerať sa na inovatívne prístupy, zvážiť stratégie, ktoré by mohli transformovať staré pracovné pozície na neočakávané zdroje príjmu. V tejto súvislosti by sme vás chceli zapojiť do vzdelávacej aktivity zameranej na preukázanie toho, ako by cirkulárna ekonomika mohla mať vplyv na vašu kariéru.

Nájdite si čas a porozprávajte sa so svojimi zamestnancami a spravte s nimi krátke interview,  pýtajúc sa nasledujúce otázky:

Zamýšľal si sa niekedy nad tým, že sa vaša práca môže zmeniť?

Ako si myslíte, že by sme mohli implementovať cirkulárnu ekonomiku do našej spoločnosti?

Robí naša spoločnosť kroky k lepšiemu využívaniu cirkulárnej ekonomiky?

Čo si o tom myslíte?

Prostredníctvom týchto odpovedí budete môcť zistiť, v akom okamihu je vaša pracovná realita, a možno navrhnete svojim kolegom aktualizáciu pomocou zručností, ktoré ste získali prostredníctvom výučbovej platformy CICLO. Na záver, aby sme zhodnotili dopad, ktorý môže mať cirkulárna ekonomika na profesionálny život, predstavíme prípadovú štúdiu, ktorá demonštruje dôležitosť vedieť sa prispôsobiť potrebám okamihu, aby sme nezaspali na vavrínoch:

Poďme sa pozrieť na prípadovú štúdiu z BioPak’s. Prečítať si ju môžete tu: Closing the loop on single-use food packaging.

Rýchlo rozrastajúci sa sektor potravín so sebou prináša aj to, že každý rok sa vyhodí veľa jednorazových plastových obalov. Recyklácia je vo všeobecnosti nepraktická z dôvodu kontaminácie zvyškami potravín, takže obaly skončia najčastejšie na skládke. Opakovane použiteľné obaly by sa mali implementovať všade, kde je to možné, ale niekedy to nie je praktické a veľká časť materiálov sa použije iba raz. Kompostovateľné obaly na potraviny od spoločnosti BioPak vyrobené z obnoviteľných rastlinných materiálov ponúkajú čiastočné riešenie pre položky v oblasti potravinových služieb, ktoré treba baliť do jednorazových obalov. Jednoduché nahradenie kompostovateľnej alternatívy nie je samo osebe cirkulárne. Poskytnutím služby zberu a kompostovania vytvoril BioPak kruhový systém, ktorý zaisťuje, že obaly, a čo je dôležité, potraviny, ktoré v nich zakúpime a nespotrebujeme, sa nakoniec kompostujú, čo prispieva k ochrane zdravých pôd. BioPak sprístupnil svoju kompostovaciu službu pre viac ako 2 000 poštových smerovacích čísel v Austrálii a na Novom Zélande. Od uvedenia na trh sa spojilo 200 spoločností, ktoré odviedli 660 ton kompostovateľných obalov a zvyškov potravín zo skládok a vytvorili 66 000 vriec kompostu bohatého na živiny.