Téma 1 Európska platforma obehového hospodárstva

Prostredníctvom spoločnej iniciatívy Európskej komisie a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru je k dispozícii online Európska platforma zainteresovaných strán v obehovom hospodárstve. Táto platforma obsahuje postupy, inovatívne procesy a príklady „príklady dobrej praxe“. Všetky informácie poskytujú samotné zainteresované strany, ktoré zostávajú zodpovedné za presnosť a pravdivosť obsahu. Dobré postupy vybrané na tejto webovej stránke závisia od ich významu pre obehové hospodárstvo, úplnosti a jasnosti informácií, praktického charakteru očakávaných výsledkov, zvyšovania povedomia a vzdelávacích komponentov. Ďalej uvádzame niektoré z osvedčených postupov týkajúcich sa možnej transformácie cirkulárnej ekonomiky na činnosti na pracovisku. Žiadame vás, aby ste navštívili tento web a vyhľadali ďalší osvedčený postup. Môžete vyplniť aj poslednú tabuľku popisujúcu tie komponenty, ktoré vás najviac lákajú.

Príklady dobrej praxe 1

Názov: “Terra di Tutti” premieňa odpadový materiál na príležitosti pre utečencov alebo znevýhodnených ľudí. Odkaz je k dispozícii tu.

Opis: Tento projekt je zameraný na vytváranie pracovných príležitostí pre utečencov a znevýhodnených ľudí na základe princípov obehového hospodárstva, transformáciou odpadového materiálu na kvalitné ručné výrobky a zároveň má zlepšiť rôzne zručností.

Príklad dobrej praxe 2

Názov: HISER project (H2020): Celostné inovatívné riešenia pre efektívnu recykláciu a zhodnotenie cenných surovín. Odkaz je k dispozícii tu.

Opis: Tento projekt je zameraný na vytváranie pracovných príležitostí pre utečencov a znevýhodnených ľudí na základe princípov obehového hospodárstva, transformáciou odpadového materiálu na kvalitné ručné výrobky a súčasne zvyšovaním rôznych zručností.

Príklad dobrej praxe 3

Názov: Upcyklácia a kreatívne zotavenie udržateľným podnikom remeselných žien

Odkaz je k dispozícii tu.

Opis: ISA využíva zvyšky a odpad z výroby od rôznych miestnych spoločností, pričom prednostne vyberá prírodné a ekologické výrobky (látky z továrne na výrobu košieľ, koža z továrne na pohovky, drevo z píly, oblečenie, dáždniky, noviny a knihy). Používa farby na báze vody a minimalizuje použitie lepidiel.