Téma 1 Čo je znečistenie?

Čo máme na mysli pod pojmom znečistenie? Spočíva v priamom alebo nepriamom zavedení látok (alebo dokonca energie) do životného prostredia, ktoré majú schopnosť transformovať prirodzenú rovnováhu a v dôsledku toho, majú nepriaznivý vplyv na ľudské zdravie. Niektoré z týchto transformácií sú zo strednodobého alebo dlhodobého hľadiska nezvratné.

Znečistenie môže byť spôsobené prírodnými javmi, ale v minulom storočí znečistené spôsobené ľudskou činnosťou prevyšovalo znečistenie prírodného pôvodu. Obrazne povedané, znečistenie je veľkým cestujúcim. Prechádza celým svetom, je prenášané vetrom aj dažďom. Počas svojej cesty sa škodlivé látky uvoľňované do životného prostredia prelínajú s inými látkami, takže ich účinky sa znásobujú a vo veľkej väčšine prípadov je čoraz ťažšie identifikovať a izolovať jednu konkrétnu príčinu znečistenia životného prostredia. Mnoho príčin má pôvod v blízkom a vzdialenom čase aj priestore. Toto je prípad kyslých dažďov, ozónovej diery, odlesňovania a znečistenia púští.

Urobte si osobný prieskum o znečistení plastami a o dôvodoch, prečo je taký nebezpečný pre životné prostredie. 

Ďalej uvidíme ako rozpoznať rôzne druhy znečistenia.