Téma 1 Cirkulárne hospodárstvo s cieľom ako môže spoločnosť prehodnotiť pokrok

Aby sme mohli kriticky analyzovať informácie týkajúce sa cirkulárnej ekonomiky a ovplyvňovať myslenie ostatných, mali by sme byť schopní porozumieť procesu, aby sme ho mohli vysvetliť ostatným ľuďom. Nasledujúce video vysvetľuje súčasný model lineárnej ekonomiky, prečo a ako by bol cirkulárny prínos prospešný. Zameriava sa tiež na základné aspekty, ktoré by sme mali brať do úvahy pri komunikácii, aby sme oslovili čo najväčšie publikum.

Vysvetlenie cirkulárneho hospodárstva a spôsob, akým môže spoločnosť prehodnotiť pokrok. Animované video

Po dopozeraní videa sa zamyslite nad otázkami

  • Rozpoznali ste lineárny model vo vašich každodenných aktivitách ?
  • Ak by ste ich chceli zmeniť, dokázali by ste to spraviť sami alebo by ste potrebovali,  aby sa najprv zmenilo vaše prostredie?