Výhrada autorských práv

Všetky audiovizuálne materiály boli získané z bezplatných online platforiem alebo z YouTube. Uplatňujú sa zákony o čestnom použití bez úmyslu porušiť autorské práva. Ak podľa vás došlo k porušeniu autorských práv, kontaktujte nás prosím na https://ciclo-project.eu/ , aby sme záležitosť vyriešili právnou cestou.