Časť 1 Koncepty systémov prechodu od výrobku k službe (PSS)

Systémy prechodu od výrobku k službe sú založené na tom, že sa nepredáva iba výrobok, ale zároveň s ním sa poskytnú aj služby spojené s týmto výrobkom. Tento prístup už zo svojej podstaty núti výrobcov predlžovať životnosť svojich výrobkov, čím sa šetria prírodné zdroje.

Systémy prechodu od výrobku k službe sa môžu rozdeliť do troch rôznych typov alebo kategórií:

  1. systémy orientované na výrobok,
  2. systémy orientované na používanie a
  3. systémy orientované na výsledok.

Rozdiel medzi tradičným obchodným modelom a modelom systému prechodu od výrobku k službe (PSS)  je zrejmý z tohto diagramu:

Source: CMS Industry Report (2000).

Pozrite si vysvetľujúce video, aby ste pochopili princípy modelu prechodu od výrobku k službe – obchodného modelu  obehového hospodárstva