E-learning

Modul 1 Cirkulárna ekonomika, čo to vlastne je?

Pozri viac

Modul 3 Opätovné použitie a obnova materiálov

Pozri viac

Modul 5 Osobné zručnosti pre obehové hospodárstvo I a zručnosti v 21. storočí

Pozri viac

Modul 6 Mäkké zručnosti obehovej ekonomiky II

Pozri viac

Modul 7 Osvedčené postupy v cirkulárnej ekonomike a pracovné príležitosti

Pozri viac

Modul 8 Ako pristupovať k prechodu na ekologickejšie systémy

Pozri viac


User's manual

Stiahnuť