Modul 8 Ako pristupovať k prechodu na ekologickejšie systémy

Last updated: 31 augusta, 2021

Ciele modulu

Vítajte v module 8 – Ako pristupovať k prechodu na ekologickejšie systémy!

Vďaka tomu, že ste prešli 7 predchádzajúcich modulov, mali by ste mať vedomosti o tom, o čom cirkulárna ekonomika je, jej príležitosti, výzvy, ktoré prináša do podnikov a osvedčené postupy. Nemôžeme povedať, že toto je spôsob ako sa ekonomika bude posúvať ďalej. Ale čo to znamená pre Váš osobnostný kariérny rast ?

V tomto module spojíte to,  čo ste sa naučili predtým o cirkulárnej ekonomike a vedomosti pretavíte do svojho profesionálneho života. Najprv zhodnoťte svoje skúsenosti a schopnosti, či sú prínosom alebo problémom pri transformácií vášho pracoviska na ekologickejší model. Ďalej zhodnotíte svoje vlastné schopnosti riadenia kariéry a nakoniec prídete s osobným akčným plánom, ako zostať zamestnateľní v ekologickom systéme. Aby ste mali čo najväčší úžitok z tohto modelu, zdokonalíte si svoju kariéru, vyhodnotíte svoje prenosné zručnosti a ekologické schopnosti, zanalyzujete si svoje zručnosti cez analýzu SWOT a na konci si vytvoríte vlastný dlhodobý kariérny plán.

Po absolvovaní tohto kurzu, budete schopní

  1. Identifikovať pracovné výzvy a príležitosti a vedieť ich transformovať do ekologických systémov.
  2. Rozvíjať celoživotné učenie hodnotením a zlepšovaním schopností v manažérskej oblasti
  3. Vypracovať osobný akčný plán s cieľom ďalej rozvíjať schopnosti a zostať zamestnateľní v ekologickom systéme.