Modul 7 Osvedčené postupy v cirkulárnej ekonomike a pracovné príležitosti

Last updated: 31 augusta, 2021

Ciele modulu

Vítajte v module 7: Osvedčené postupy v cirkulárnej ekonomike a pracovné príležitosti

V tomto module sa budeme venovať vplyvu cirkulárnej ekonomiky na pracovnú kariéru súčasných a budúcich generácií.

Prostredníctvom prezentácie osvedčených postupov, prípadových štúdií a konkrétnych príkladov z praxe sa bude vplyv obehového hospodárstva merať hlavne objavovaním neznámych pracovných príležitostí.

Cirkulárna ekonomika nezahŕňa iba vymýšľanie nových pracovných miest, ale umožňuje znovuobjaviť prístup k existujúcim úlohám na trhu práce, ktorý vytvorí väčší výber.

Tak teda poďme sa na to pozrieť!