Modul 6 Mäkké zručnosti obehovej ekonomiky II

Last updated: 31 augusta, 2021

Ciele kurzu

Vítajte v modele 6: Mäkké zručnosti obehovej ekonomiky II !

Zameraním sa na mäkké zručnosti sa pokúsime rozvinúť vlastnosti, ktoré ľudia zapojení do programu rozvoja obehového hospodárstva potrebujú, aby si vytvorili aktívne vedúce postavenie a dokázali analyzovať situácie a kriticky myslieť. Zameriame sa na víziu životného prostredia potrebnú na získanie vedomostí spojených s kritickou analýzou informácií týkajúcich sa obehového hospodárstva a vďaka tomuto modulu budete vedieť ovplyvniť rozhodovanie aj ostatných. V tomto module budeme rozprávať aj o dôležitosti zručností, pokiaľ ide o schopnosť vidieť príležitosti, ktoré sa pri tom môžu vyskytnúť, skúmanie a interpretácia budúcich trendov, ktoré pravdepodobne ovplyvnia pracovisko, spoločnosť a podnikania v rámci obehového hospodárstva. Nakoniec zdôrazníme význam rozvoja kompetencií spojených s vodcovskými schopnosťami s cieľom podporiť postupy cirkulárnej ekonomiky na pracovisku prostredníctvom rôznych postupov, ako sú „role plays“ a prípadové štúdie.

Po ukončení modulu budete schopní:

  1. Využiť svoje vodcovské schopnosti k podpore aktívneho využívania cirkulárneho hospodárstva na pracovisku – cez „hranie rolí“ a prípadové štúdie.
  2. Kriticky vyhodnocovať informácie spojené s cirkulárnym hospodárstvom a ovplyvniť vaše okolie a ich pohľad na vec.
  3. Preskúmať a kriticky interpretovať budúce trendy cirkulárneho hospodárstva takým spôsobom, aby ste pozitívne ovplyvnili vaše okolie či už v práci, v spoločnosti alebo doma.

Tak poďme na to!