Modul 5 Osobné zručnosti pre obehové hospodárstvo I a zručnosti v 21. storočí

Last updated: 31 augusta, 2021

Ciele modulu

Vítajte v Module 5 – Osobné zručnosti pre obehové hospodárstvo I a zručnosti v 21. storočí !

V tomto module sa dozviete niekoľko dôležitých osobných zručností, ktoré sú nevyhnutné na prekonanie životných výziev a na posilnenie schopností súvisiacich s cirkulárnou ekonomikou. Je to flexibilný nástroj na učenie a skúmanie problémov týkajúcich sa vyjednávania a zvyšovania vzájomného prepojenia s ostatnými, budovania digitálnych zručností a mediálnej gramotnosti, zvyšovania dôvery a sebaúcty a splnomocnenia na realizáciu vášho vlastného potenciálu v pracovných pozíciách cirkulárnej ekonomiky i mimo neho.

Po skončení modulu, budete schopní:

  1. Zlepšiť svoje medziľudské, komunikačné, vyjednávacie a digitálne schopnosti v súvislosti s prácou v cirkulárnej ekonomike.
  2. Použiť svoje silné stránky na identifikáciu kľúčových zručností, ktoré by sa mohli preniesť do podnikania alebo na pracovisko cirkulárnej ekonomiky.
  3. Rozšíriť si informácie (mediálna gramotnosť) týkajúce sa témy cirkulárnej ekonomiky.

Tak poďme na to!