Modul 3 Opätovné použitie a obnova materiálov

Last updated: 31 augusta, 2021

Ciele modulu

Vítajte v module 3 – Opätovné použitie a obnova materiálov !

  • Prvá časť sa zameriava na preskúmanie použitia materiálu, opätovného použitia a repasovania materiálov alebo častí materiálov.
  • Druhá časť sa zameriava na možnosti pre výrobky, ktoré sú na konci životnosti (predĺženie životnosti, repasovanie a recyklácia).
  • Tretia časť skúma, ako môže byť opätovné použitie a repasovanie súčasťou obehového hospodárstva a prispieť k udržateľnosti životného prostredia.

Tento modul obsahuje 2 videá, 1 prípadovú štúdiu a 1 záverečný kvíz, ktorý si urobíte, keď dokončíte všetky 3 časti.

Po ukončení tohto modulu budete vedieť:

1.Vysvetliť pojmy ako recyklácia materiálu, opätovné použitie a repasovanie materiálov.

2.Možnosti kontroly konca životnosti produktu: predĺženie životnosti, repasovanie alebo recyklácia.

3.Zistíte ako sa na recykláciu a renováciu vecí dá pozerať ako na súčasť obehového hospodárstva a ako môže prispieť k udržateľnosti životného prostredia.

Tak poďme na to !