Modul 2 Riadenie recyklácie

Last updated: 31 augusta, 2021

Ciele modulu

Vitajte v Moduli 2 – Riadenie recyklácie!

Po absolvovaní tohto modulu, budete vedieť:

  1. Vysvetliť proces recyklácie odpadu, z osobnej aj profesionálnej činnosti.
  2. Posúdiť bežné druhy znečistenia a určiť stratégiu na zmiernenie.
  3. Vymenovať spôsoby na prevzatie osobnej a profesionálnej zodpovednosti a identifikovať príležitosti na recykláciu a kreatívnu recykláciu.
  4. Uviesť ako nakladanie s odpadmi prispieva k enviromentálnej udržateľnosti a obehového hospodárstva.

Začíname!