Modul 1 Cirkulárna ekonomika, čo to vlastne je?

Last updated: 31 augusta, 2021

Ciele modulu

Absolventi modulu sa naučia:

  1. Vysvetliť princípy, hodnoty a životnosť cirkulárnej ekonomiky;
  2. Zoznam prínosov, výziev a príležitostí v cirkulárnej ekonomike;
  3. Porovnať lineárne a obehové hospodárstvo s určením súvislostí medzi udržateľnosťou a cirkulárnou ekonomikou