Θεματική 6 Διαχείριση του οργανικού κλάσματος αποβλήτων

Το οργανικό κλάσμα (υγρό κλάσμα) αποτελείται από υπολείμματα τροφίμων, υπολείμματα κουρέματος και κλαδέματος και κατάλοιπα διακοσμητικών φυτών. Γενικά, αυτό το είδος αποβλήτων «αφομοιώνεται» από μικροοργανισμούς. Σε αερόβιες συνθήκες (δηλ. στην παρουσία οξυγόνου), το οργανικό κλάσμα αποβλήτων χρησιμοποιείται από αερόβιους μικροοργανισμούς, οι οποίοι το μετατρέπουν σε διοξείδιο του άνθρακα και υδρατμό. Τα βακτήρια τρώνε τα απόβλητα και παράγουν νερό και αέριο.

Σε αναερόβιες συνθήκες (δηλ. χωρίς οξυγόνο), η βιοδιασπώμενη οργανική ουσία μετατρέπεται από αναερόβιους οργανισμούς (διαφορετικούς από τους προηγούμενους), σε ένα αέριο μείγμα αποτελούμενο κυρίως από μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα. Και οι δύο βιοχημικές διαδικασίες διάσπασης (αερόβια και αναερόβια), παράγουν μια στερεή μήτρα. Συνοπτικά: η αερόβια διάσπαση παράγει νερό και διοξείδιο του άνθρακα (ένα υγρό και ένα αέριο) και η αναερόβια διάσπαση παράγει μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα (και τα δύο αέρια).

Γιατί χρησιμοποιούμε αυτή τη διαδικασία διάσπασης (τόσο την αερόβια όσο και την αναερόβια); Τη χρησιμοποιούμε για να αποκτήσουμε ένα πολύ χρήσιμο υλικό που ονομάζεται «κομπόστ», μέσω της «διαδικασίας κομποστοποίησης». Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο για να κατανοήσετε καλύτερα πώς παράγεται το κομπόστ: