Θεματική 4 Ψηφιακή αναβάθμιση

Θα εισαχθείτε τώρα στα διαδικτυακά εργαλεία και παιχνίδια διαχείρισης έργων, επικοινωνίας και παρουσίασης. Έχοντας αποκτήσει κάποιες δεξιότητες μέχρι τώρα από προηγούμενες ενότητες, σας ζητείται πλέον να οργανώσετε ένα έργο που σχετίζεται με την εργασία για επαναχρησιμοποίηση υλικών ή μπορείτε να επιλέξετε να ξεκινήσετε να εργάζεστε σε ένα δικό σας έργο. Θα χρησιμοποιείτε διαδικτυακά εργαλεία, θα οργανώνετε την εργασία σας χρησιμοποιώντας εργαλεία διαχείρισης (Trello), εργαλεία παρουσίασης (Mentimeter) και να σχεδιάζετε ρόλους (Miro) π.χ. ποιος θα είναι υπεύθυνος για εργασίες διοίκησης, οικονομικά, επικοινωνίες κ.λπ.

Σας προσκαλούμε να διαβάσετε την υπόθεση λογισμικού Rheaply.

Επισκόπηση της μελέτης περίπτωσης λογισμικού Rheaply

Η ανάγκη – Η αξία των περιουσιακών στοιχείων που είναι κλειδωμένα σε αποθήκες ή κλειδωμένους αποθηκευτικούς χώρους, που δεν χρησιμοποιούνται ή δεσμεύονται για υγειονομική ταφή, δεν μπορεί να προσδιοριστεί αλλά είναι εντυπωσιακά μεγάλη. Η έλλειψη γνώσεων σχετικά με αυτά τα αδρανή περιουσιακά στοιχεία σημαίνει ότι προμηθεύεται άσκοπα νέος εξοπλισμός, ενώ αποθηκευμένος λειτουργικός εξοπλισμός αποστέλλεται σε χώρους υγειονομικής ταφής.

Η Λύση – Η Rheaply είναι μια πλατφόρμα ανταλλαγής περιουσιακών στοιχείων που κάνει ορατά διάφορα αντικείμενα, σε διάφορους χώρους ενός πελάτη, επιτρέποντας τη μεταφορά αδρανούς εξοπλισμού εντός ή εκτός ενός οργανισμού.

Αυτό που το καθιστά ιδιαίτερα έξυπνο – Το λογισμικό Rheaply μπορεί να εφαρμοστεί σε εταιρείες, πανεπιστημιουπόλεις, ακόμη και σε γειτονιές. Η πλατφόρμα μπορεί να στηθεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες των πελατών, επιτρέποντάς τους να καθορίζουν τις μεταβιβάσεις των αντικειμένων δωρεάν, ή ως δωρεές ή ως πωλήσεις.

Πλεονεκτήματα – Η Rheaply επιτρέπει στους οργανισμούς να αγοράζουν πιο έξυπνα και να σπαταλούν λιγότερο μέσω της καλύτερης ορατότητας, χρήσης και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Η Rheaply δημιούργησε ένα κερδοφόρο επιχειρηματικό μοντέλο και πολλές θέσεις εργασίας μέσω αποδεδειγμένης εξοικονόμησης κόστους για επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς οργανισμούς και άλλους μεγάλους ιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων.

Αφού εμπνευστείτε από αυτήν την υπόθεση, ας πούμε ότι στην αποθήκη σας, έχετε αποθηκεύσει πολλά πράγματα που μετά βίας χρησιμοποιείτε και θέλετε να απαλλαγείτε ή να ανταλλάξετε με κάτι άλλο από την αποθήκη κάποιου άλλου. Ο στόχος σας είναι να εμπλακείτε στη γειτονιά και να έχετε μια μικρή υπαίθρια αγορά ανταλλαγής, να μοιράζεστε, να πουλάτε ή να δωρίζετε τα περιουσιακά σας στοιχεία. Πώς θα μπορούσατε να οργανώσετε την αγορά παζαριών ανταλλαγής;

Χρησιμοποιώντας ορισμένα εργαλεία, μπορείτε ουσιαστικά να οργανώσετε την αγορά ανταλλαγής. Για να ξεκινήσετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Trello για να οργανώσετε τον εαυτό σας και την ομάδα που θα σας βοηθήσει να επιτύχετε τον στόχο σας, θέτοντας τις εργασίες, τις προθεσμίες και το υλικό για την επικοινωνία.

Στη συνέχεια, μπορείτε να προσπαθήσετε να επικοινωνήσετε με τους γείτονές σας, προωθώντας την ιδέα σας με το Mentimeter και να λάβετε σχόλια από όλους σχετικά με τις ανάγκες, τις προσαρμογές και τις μη-αλλαγές.

Τέλος, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πίνακα με ψηφιακά χαρτάκια με αχρησιμοποίητα στοιχεία που έχετε στο σπίτι σας χρησιμοποιώντας το Miro, προσκαλώντας επίσης άλλους να προσθέσουν τα δικά τους πράγματα στον πίνακα. Τα πράγματα προς πώληση θα χωριστούν σε κατηγορίες όπως ρούχα, έπιπλα, διακόσμηση, μαγειρικά σκεύη κ.λπ. και σε ποια είναι αυτά για δωρεά και ποια προς πώληση.

Μετά από αυτήν τη δραστηριότητα θα μπορείτε να οργανώσετε περισσότερες δράσεις στο διαδίκτυο και να εξοικειωθείτε με διαδραστικά εργαλεία και πλατφόρμες που θα βελτιώσουν τις εργασιακές σας δεξιότητες και  δημιουργικότητα ενώ ταυτόχρονα προωθείτε την κυκλικότητα γύρω σας.