Θεματική 3 Μελέτη περίπτωσης: Σύγχρονη διαχείριση αποβλήτων στη Μέκκα

Κάθε χρόνο, εκατομμύρια Μουσουλμάνοι συγκεντρώνονται στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας για να εξασκήσουν τη θρησκευτική τους  λατρεία. Οι χώροι υγειονομικής ταφής στην πόλη της Μέκκας λαμβάνουν περίπου 2,4 χιλιάδες τόνους στερεών αστικών αποβλήτων κάθε μέρα. Αυτές οι ποσότητες αυξάνονται σε 3,1 και 4,6 χιλιάδες τόνους την ημέρα κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού και του Χατζ, αντίστοιχα. Μια τεράστια αύξηση.

Το 2016, όλα τα στερεά αστικά απόβλητα που συλλέχθηκαν διατέθηκαν σε χώρους υγειονομικής ταφής χωρίς επεξεργασία, με αποτέλεσμα την αύξηση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου, καθώς και τη μόλυνση του νερού και του εδάφους. Η κυβέρνηση αποφάσισε να εφαρμόσει την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, ως βέλτιστες τεχνικές διαχείρισης αποβλήτων.

Το έργο έχει υλοποιηθεί και τα αποτελέσματα προβλέπονται πολύ θετικά. Εκτιμάται ότι μόνο με την ανακύκλωση γυαλιού, μετάλλων, αλουμινίου και χαρτονιού, η ατμόσφαιρα θα απαλλαγεί από 5,6 χιλιάδες τόνους εκπομπών μεθανίου (CH4) ετησίως (σημαντική πηγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου) και από χιλιάδες τόνους διοξειδίου του άνθρακα (CO2) με δυναμικό πλανητικής υπερθέρμανσης. Αυτό θα έχει πολύ σημαντικό θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και τη βιωσιμότητα, θα έχει όμως και ένα σημαντικό οικονομικό όφελος: περίπου 15 εκατομμύρια Ευρώ τον χρόνο! Επίσης, με την ανακύκλωση άλλων υλικών που αναφέρθηκαν πιο πάνω, θα προστίθενται ετησίως στην εθνική οικονομία καθαρά έσοδα περίπου 25 εκατομμυρίων Ευρώ, μόνο από την πόλη της Μέκκας. Επιπλέον, από τεχνικής πλευράς, η ανακύκλωση αποβλήτων δεν απαιτεί εργατικό δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης ή πολύπλοκη τεχνολογία, και έτσι μπορεί εύκολα να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε αστική περιοχή. Αυτή η περίπτωση μάς διδάσκει ότι με τη σωστή διαχείριση αποβλήτων μπορούμε να σώσουμε το περιβάλλον, να συμβάλουμε στη βιωσιμότητα, να εφαρμόσουμε την κυκλική οικονομία, αλλά και να εξασφαλίσουμε «πράσινο» κέρδος.

Πολύ καλά! Έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς την Ενότητα 2

«Διαχείριση Ανακύκλωσης»!