Θεματική 3 Εταιρείες που εδραιώνουν συνεργασίες για την επανάχρηση υλικών

Οι συνεργασίες μεταξύ εταιρειών και προμηθευτών εξελίσσονται όλο και περισσότερο. Δεν επικεντρώνονται μόνο στην ανακύκλωση, αλλά και στην κατανόηση και την ανάπτυξη νέων τρόπων με τους οποίους μπορούν να παραδώσουν τα προϊόντα τους με πιο συνειδητό και πιο πράσινο τρόπο. Η βιομηχανία συσκευασίας αντιμετωπίζει ένα τεράστιο ορόσημο όσον αφορά το προϊόν της, καθώς οι πελάτες απαιτούν πιο φιλικά προς το περιβάλλον υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν ή τη χρήση υλικών που είχαν ήδη προηγούμενη ζωή (επαναχρησιμοποιημένα).

Όσον αφορά τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία συσκευασίας, δεν μπορούμε να ξεχνάμε άλλα υλικά που δεν περιλαμβάνουν χαρτί. Η τάση επαναπλήρωσης πλήττει σκληρά την αγορά, καθώς τα γυάλινα μπουκάλια απαιτούν λιγότερη σπατάλη ενέργειας και όταν τα ξαναγεμίζουμε μειώνουμε τα απόβλητα.

Άλλοι τομείς παραγωγής, όπως η βιομηχανία ταχείας μόδας, έχουν αμφισβητηθεί σχετικά με τις αρχές και τις διαδικασίες τους. Από το 2019 και μετά, η πράσινη ευαισθητοποίηση σχετικά με τη μόδα αυξάνεται στους καταναλωτές, πολλοί από τους οποίους επιλέγουν να ενδιαφέρονται για τα υλικά των ρούχων και τις διαδικασίες στις οποίες υποβάλλονται. Αυτό το ενδιαφέρον στον καταναλωτή οδηγεί σε αλλαγή νοοτροπίας και έχει αντίκτυπο σε μεγάλες εταιρείες που ξαναπροσδιορίζονται για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες μιας πιο πράσινης αγοράς.

Ανακεφαλαιώνοντας:

Η ανάπτυξη αυτής της ενότητας υπογραμμίζει τη σημασία της προσαρμογής της διαδικασίας σχεδιασμού και παραγωγής μιας εταιρείας, στη συμπεριφορά και τα ενδιαφέροντα των ανθρώπων. Αυτό στο οποίο πρέπει να επικεντρωθούμε, εκτός από το πραγματικό σύστημα παραγωγής, είναι οι άνθρωποι. Πρέπει να αναπτύξουμε νέες ιδέες για να είμαστε επιτυχημένοι κατά την εφαρμογή ορισμένων μετασχηματισμών στη δομή μιας εταιρείας, καθώς το σύνολο του εργατικού δυναμικού θα αλλάξει. Τα διάφορα κεφάλαια αυτής της ενότητας μας επιτρέπουν να δούμε τι μπορεί να έρχεται για την ανάπτυξη μιας κυκλικής οικονομίας, καθώς και τι έχουμε ήδη επιτύχει ως κοινωνία, με γνώμονα ένα πιο πράσινο μέλλον και μια σειρά από νέες ικανότητες και δεξιότητες που πρέπει να αναπτυχθούν προκειμένου να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση και να αναληφθεί δράση σε ένα οικολογικότερο σύστημα.

Source: Keshav Parajuly, Colin Fitzpatrick, Orla Muldoon, Ruediger Kuehra. Behavioral change for the circular economy: A review with focus on electronic waste management in the EU 

Πολύ καλή δουλειά! Έχετε ολοκληρώσει την Ενότητα 6

"Ήπιες Δεξιότητες για την Κυκλική Οικονομία II" με επιτυχία!