Θεματική 3 Αξιολόγηση Μεταβιβάσιμων Δεξιοτήτων

Για να είστε έτοιμοι για μια μετάβαση προς ένα πιο πράσινο μέλλον στην αγορά εργασίας, ίσως να επωφεληθείτε όχι μόνο από το να γνωρίζετε τι σας κινητοποιεί και τι σας είναι πρόκληση, αλλά και από το να γνωρίζετε σε τι είστε καλοί. Ώρα να προσδιορίσετε τις μεταβιβάσιμες δεξιότητές σας.

Οι μεταβιβάσιμες δεξιότητες είναι δεξιότητες και ικανότητες που σχετίζονται με μια ποικιλία ρυθμίσεων και τομέων της ζωής σας. Αυτές περιλαμβάνουν τις επαγγελματικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές σας δεξιότητες. Όταν η φύση της εργασίας σας πρόκειται να αλλάξει, είναι σημαντικό να κατανοήσετε πλήρως τις μεταβιβάσιμες δεξιότητές σας και να μάθετε πώς να τις ‘’πουλήσετε’ στον (δυνητικό) εργοδότη σας. 


Πράγματι, στη σύγχρονη αγορά εργασίας, οι εργοδότες αναζητούν όλο και περισσότερο υπαλλήλους που μπορούν να επιδείξουν ένα καλό σύνολο μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων επειδή αυτοί οι εργαζόμενοι τείνουν να έχουν την ικανότητα να είναι προσαρμόσιμοι, ευέλικτοι και να ανταποκρίνονται καλά στις αλλαγές εντός της εταιρείας, του οργανισμού ή του ρόλου εργασίας .

Το πρώτο βήμα για να κατανοήσετε τις μεταβιβάσιμες δεξιότητές σας είναι να προσδιορίσετε τι είναι. Οι μεταβιβάσιμες δεξιότητες είναι δεξιότητες που αποκτώνται μέσω της ζωής, των προσωπικών και εργασιακών εμπειριών που μπορούν να προσαρμοστούν και να εφαρμοστούν σε μια ποικιλία εργασιακών πλαισίων.

Κατεβάστε και συμπληρώστε το Φύλλο Δραστηριότητας- Μεταβιβάσιμες Δεξιότητες και προσδιορίστε τις μεταβιβάσιμες δεξιότητές σας.