Θεματική 3 Ανακυκλωμένα προϊόντα

Ας συνεχίσουμε παρακολουθώντας ένα σχετικό βίντεο για την εταιρεία ανακύκλωσης Repreve.

Ανακύκλωση σε μεγάλη κλίμακα; Για ποιο λόγο;

Η εταιρεία Repreve παρουσιάζει τη θέση της για το Θεματική.

Αφού παρακολουθήσετε το βίντεο:

  • Να προβληματιστείτε για λίγο και, έπειτα, να αξιολογήσετε τη χρήση αυτής της πρακτικής ανακύκλωσης των προϊόντων στο τέλος του κύκλου ζωής τους σε διαφορετικά προϊόντα.
  • Να αναζητήσετε στο Διαδίκτυο: 5 παραδείγματα εταιρειών που χρησιμοποιούν την ανακύκλωση για να παράγουν διαφορετικά προϊόντα, όπως η Reprieve (πλαστικά μπουκάλια σε ρούχα).
  • Να αναζητήσετε στο Διαδίκτυο: 5 παραδείγματα εταιρειών που χρησιμοποιούν την ανακύκλωση για να παράγουν τα ίδια προϊόντα (π.χ. μια  εταιρεία ανακυκλώνει τις κονσέρβες αλουμινίου για να παραγάγει νέες κονσέρβες αλουμινίου).

Βασικά, υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι ανακύκλωσης και ένας από αυτούς εξακολουθεί να παράγει απόβλητα (η διαδικασία παραμένει «ανοιχτή»):

  1. Ανακύκλωση Ανοιχτού Βρόχου: Το παράδειγμα της Reprieve ανήκει εδώ, καθώς η εταιρεία ανακυκλώνει ένα προϊόν για να παραγάγει διαφορετικό προϊόν. Ωστόσο, όταν το μπουφάν από πλαστικά μπουκάλια φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής του δεν ανακυκλώνεται ξανά (μπορεί μόνο να επαναχρησιμοποιηθεί). Έτσι, καθυστερεί απλά η απορριματοποίηση του πλαστικού του αρχικού μπουκαλιού.
  2. Ανακύκλωση Κλειστού Βρόχου: Στην περίπτωση αυτή, ένα προϊόν ανακυκλώνεται για να παραχθεί το ίδιο προϊόν. Για παράδειγμα, οι κονσέρβες αλουμινίου ανακυκλώνονται, γεμίζονται με νέο προϊόν, χρησιμοποιούνται και ανακυκλώνονται ξανά. Αυτή η διαδικασία μπορεί να επαναλαμβάνεται για πάντα και, με τον τρόπο αυτό, δεν παράγονται απόβλητα.

Ενδεχομένως, να θεωρείτε ότι ο δεύτερος τύπος ανακύκλωσης είναι καλύτερος, καθώς δεν παράγει απόβλητα. Ωστόσο, λόγω των ιδιοτήτων των υλικών, όπως είδαμε στο πρώτο κεφάλαιο, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ορισμένα υλικά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανακύκλωση κλειστού βρόχου. Πολλοί τύποι πλαστικού, χαρτιού ή χαρτονιού ανακυκλώνονται μόνο μία φορά, ενώ το αλουμίνιο, το γυαλί και άλλοι τύποι πλαστικού ανακυκλώνονται ξανά και ξανά. Έτσι, αν και η ανακύκλωση ανοιχτού βρόχου φαινομενικά αποτελεί τη δεύτερη επιλογή, θα πρέπει να σημειωθεί ότι συμβάλλει στη χρήση υλικών περισσότερες της μίας φορές και παράγει προϊόντα με λιγότερους φυσικούς πόρους. Πολλές φορές, τα πράγματα δεν είναι τόσο προφανή και πρέπει να διερευνούμε από μόνοι μας για να καταλήγουμε σε σωστά συμπεράσματα.

Οι εταιρείες ανακύκλωσης μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην κυκλική οικονομία. Αντί να λαμβάνουν «πρώτες ύλες» από τους φυσικούς πόρους, μπορούν να ενεργούν επίσης ως εναλλακτικοί πάροχοι αυτών των «πρώτων υλών» παρέχοντας ανακυκλωμένο υλικό σε άλλες εταιρείες, ώστε να μπορούν να παράγουν νέα προϊόντα με τους ίδιους πόρους.