Θεματική 2 ΣΠΥ προσανατολισμένα στη χρήση

Στα Συστήματα Προϊόντων-Υπηρεσιών (ΣΠΥ) προσανατολισμένα στη χρήση, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των προϊόντων παραμένουν στους παρόχους υπηρεσιών, ενώ οι πελάτες αγοράζουν τη δυνατότητα χρήσης ή τη διαθεσιμότητα του προϊόντος για μια συγκεκριμένη περίοδο ή μονάδες. Οι πάροχοι ενδιαφέρονται για πολύ ευρεία χρήση, παράλληλα με μείωση του αριθμού των προϊόντων. Σε αυτή την περίπτωση, αναμένονται μεγαλύτερα περιβαλλοντικά οφέλη.

Ας ρίξουμε μια ματιά σε άλλη μία ενδιαφέρουσα μελέτη περίπτωσης. Το σύστημα ενοικίασης ηλεκτρικών αυτοκινήτων Sharengo εφαρμόζεται σταδιακά σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Οι περισσότεροι άνθρωποι χρειάζονται αυτοκίνητο για να μεταβούν από το σπίτι προς τη δουλειά και αντίστροφα, καθώς και για να πάνε για ψώνια ή μια επίσκεψη. Τις περισσότερες φορές, ωστόσο, το αυτοκίνητο παραμένει στον χώρο στάθμευσης (στη δουλειά, στο σπίτι).

Τα αυτοκίνητα κοινής χρήσης διατίθενται σε δεσμευμένους χώρους στάθμευσης, από όπου ο καθένας μπορεί να πληρώσει και να ενοικιάσει ένα αυτοκίνητο μέσω συγκεκριμένης εφαρμογής και να το σταθμεύσει, μετά τη χρήση, σε έναν από τους δεσμευμένους χώρους στάθμευσης. Οι διαχειριστές του συστήματος αναλαμβάνουν την επαναφόρτιση της μπαταρίας των οχημάτων, τη συντήρηση και τους υποχρεωτικούς τεχνικούς ελέγχους με δικά τους έξοδα. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα χρησιμοποιούνται, επομένως, πιο μαζικά και οι απαιτήσεις για σταθερά δρομολόγια στις πόλεις μειώνονται.

Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο για να καταλάβετε καλύτερα πώς λειτουργεί η πρακτική αυτή: