Θεματική 2 Πράσινες ευκαιρίες εργασίας

Τώρα που έχετε εντοπίσει τις μεταβιβάσιμες δεξιότητές σας και ξέρετε πώς να περιγράψετε τις δεξιότητες, αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξασκήσετε πώς αυτές οι μεταβιβάσιμες δεξιότητες μπορούν να εφαρμοστούν σε διαφορετικά επαγγέλματα και ρόλους εργασίας. Για να το κάνετε αυτό, αναζητήστε στο Διαδίκτυο 3 διαφορετικές ανακοινώσεις εργασίας που σας ενδιαφέρουν και σχετίζονται με τη βιωσιμότητα. Τότε,  κατεβάστε το Φύλλο Δραστηριότητας- Αναζήτηση Πράσινων Ευκαιριών Εργασίας’ και για κάθε διαφήμιση εργασίας, συμπληρώνετε το πρότυπο.