Θεματική 2 Μια καινούρια προσέγγιση

Ένα σύγχρονο και βιώσιμο οικονομικό σύστημα πρέπει να βελτιστοποιεί τις διαδικασίες αξιοποίησης των αποβλήτων ως εισροών για άλλες διαδικασίες παραγωγής. Οι βιομηχανικές δραστηριότητες πρέπει να αναδιοργανωθούν σύμφωνα με το μοντέλο των βιολογικών συστημάτων. Εδώ είναι που υπεισέρχεται η διπλή έννοια της κυκλικής οικονομίας και της βιομηχανικής οικολογίας· σκοπός της είναι να μετασχηματίσει τα βιομηχανικά συστήματα, μετατρέποντάς τα από γραμμικά σε κυκλικά, ώστε να εξασφαλίσει την πλήρη επαναχρησιμοποίηση των δευτερογενών προϊόντων, όπως είναι η ενέργεια και οι πρώτες ύλες, για άλλες διεργασίες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μιλάμε για «δευτερογενείς πρώτες ύλες».

Στα κυκλικά και οικο-βιομηχανικά συστήματα, η έμφαση δίνεται στην αποδοτικότητα, την ανάκτηση και την ανταλλαγή, με στόχο την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ένα εξαιρετικό οικο-βιομηχανικό σύστημα είναι ένα σύστημα στο οποίο δημιουργούνται λειτουργικές σχέσεις μεταξύ όλων των μονάδων παραγωγής: των λεγόμενων οικο-βιομηχανικών Πάρκων. Πρόκειται για ένα σύνολο βιομηχανιών που συνεργάζονται με βιώσιμο τρόπο, με τον ίδιο τρόπο που διαφορετικά ζώα και φυτά αλληλεπιδρούν σε ένα φυσικό περιβάλλον.

Ο απώτερος στόχος είναι η επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης, με ταυτόχρονο περιορισμό όλων των ειδών περιβαλλοντικής ρύπανσης. Ένας στόχος για την επίτευξη του οποίου η σωστή διαχείριση αποβλήτων αποτελεί σημαντικό παράγοντα.

Επομένως, η φάση της ανεξέλεγκτης αύξησης των αποβλήτων, που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960, φαίνεται τώρα να έχει φτάσει στο τέλος της. Μπορούμε να μειώσουμε τα απόβλητα και να τα διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος και μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία μας. Η πρόληψη παραγωγής αποβλήτων είναι ο πραγματικά σημαντικός στόχος που πρέπει να επιτευχθεί, διότι αποτελεί τη βάση της όλης διαδικασίας βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων. Για να κατανοήσετε καλύτερα τον θετικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει η πρόληψη παραγωγής αποβλήτων στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, να έχετε πάντα υπόψη σας, και να θυμάστε, την εξής απλή εξίσωση: για κάθε κιλό αποβλήτων που ΔΕΝ παράγουμε, εξοικονομούμε περίπου 100 κιλά φυσικών πόρων!

Οι ατομικές μας συμπεριφορές στην καθημερινή μας ζωή αποτελούν σημαντικό μέρος της προσπάθειας. Πώς μπορεί ο καθένας μας να ακολουθήσει έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής; Ακολουθεί μια λίστα με «βιώσιμες συμπεριφορές». Ας…

Εξοικονομήσουμε ενέργεια

Εξοικονομήσουμε νερό

Χρησιμοποιούμε φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα καθαρισμού

Αποφεύγουμε τη χρήση χαρτιού

Οδηγούμε λιγότερο

Επιλέγουμε επαναχρησιμοποιούμενες εναλλακτικές

Ανακυκλώνουμε και επαναχρησιμοποιούμε

Αποφύγουμε τη σπατάλη τροφίμων

Χαρίσουμε αντικείμενα που δεν χρησιμοποιούμε

Χρησιμοποιούμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Αγοράζουμε προϊόντα δίκαιου εμπορίου

Χρησιμοποιούμε βιώσιμο ρουχισμό