Θεματική 2 Καμβάς κυκλικότητας για παιχνίδι ρόλων

Σε αυτήν την άσκηση, θα χρησιμοποιήσουμε ένα εργαλείο που το γραφείο σχεδιασμού, Wiithaa, ανέπτυξε το 2015 ως μέρος μιας ολόκληρης μεθοδολογίας για τον εντοπισμό και την εφαρμογή της κυκλικής καινοτομίας που ονόμασαν Circulab. Αυτήν τη στιγμή, υπάρχει μια κοινότητα εταιρειών και οντοτήτων που συνεργάζονται ακολουθώντας και τροφοδοτώντας αυτήν τη μέθοδο με νέες εμπειρίες και πληροφορίες.

Σας δίνεται στην επόμενη διαφάνεια ένα οπτικό σχήμα που πρέπει να συμπληρωθεί με πληροφορίες. Αυτός ο καμβάς είναι απολύτως προσαρμόσιμος για κάθε περίσταση που μπορεί να θέλετε να προετοιμάσετε μια παρουσίαση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί όσο χρειάζεται, για την αξιολόγηση μικρότερων ή μεγαλύτερων εργασιών. Ακολουθήστε το πρότυπο για να αναπτύξετε την ανάλυσή σας σχετικά με τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας ή οποιουδήποτε τμήματός της, αλλά πρώτα, διαβάστε το ακόλουθο:

Θα αναλύσουμε διαφορετικές ενότητες σχετικά με τη δραστηριότητα του σχεδίου σας και θα πρέπει να ακολουθήσετε διάφορα βήματα για να αναπτύξετε τη δραστηριότητα:

-Επιλέξτε τη δραστηριότητα του οργανισμού που θέλετε να μελετήσετε ή διαλέξτε ένα τρέχον ζήτημα.

-Συγκεντρώστε πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφερόμενα μέρη και / ή τους διάφορους εκπροσώπους της εταιρείας. Συμπληρώστε ένα κεντρικό τμήμα στο κουτί ξεκινώντας με την ενότητα «αποστολή». Οι ερωτήσεις που σχετίζονται με κάθε τμήμα θα σας βοηθήσουν στην καθοδήγηση.

-Μόλις ολοκληρωθούν οι 10 ενότητες (βασικές δραστηριότητες, συνεργάτες, φυσικοί πόροι, τεχνικοί πόροι, ενεργειακοί πόροι, πρόταση αξίας, χρήστες και πλαίσια, επόμενη χρήση, διανομή), σκεφτείτε 4 πτυχές: έσοδα, έξοδα, θετικές και αρνητικές επιπτώσεις.

-Ο κυκλικός καμβάς σας είναι έτοιμος: καταφέρατε να συνοψίσετε την πολυπλοκότητα του επιχειρηματικού σας μοντέλου.

Μόλις ολοκληρωθεί, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να χρησιμοποιήσετε τον κυκλικό καμβά. Ακολουθούν πολλές άλλες ασκήσεις για τη διευκόλυνση της συνεργασίας και την ενίσχυση της δημιουργικότητας:

-Εξαφανίστε όλα τα στοιχεία σε μία ενότητα, προκειμένου να βρείτε εναλλακτικές λύσεις και να πρβλέψετε πιθανές αλλαγές.

-Με διαφορετικές επιλογές στα λευκά κουτιά, προσπαθήστε να εξαφανίσετε όλες τις αρνητικές σας επιπτώσεις.

-Ξεκινώντας για άλλη μια φορά με αρνητικό αντίκτυπο, προσπαθήστε να το μετατρέψετε σε νέα έσοδα ή σε μείωση κόστους.

Πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να κατανοήσετε και να ενσωματώσετε τη βασική δυναμική της κυκλικής οικονομίας στην καθημερινή σας ζωή για να μπορέσετε να σκεφτείτε ένα μεγαλύτερο έργο; Γιατί ή γιατί όχι?